ŠKOLENIE ESL | Sociálna legislatíva pre vodičov podľa nariadenia ES č. 561/2006 a zákona SR č. 462/2007

ŠKOLENIE ESL: Zákonne povinné školenie – poúčanie vodičov k sociálnej legislatíve a práci osádok vodičov podľa Nariadenia ES č. 561/2006, zákona SR č. 462/2007 a súvisiacej legislatívy – zákonne povinné poúčanie každé 2 roky

Odborné školenie k problematike organizácie pracovného času a dodržiavania tzv. sociálnej legislatívy vodičov v medzinárodnej cestnej doprave podľa nariadení ES č. 561/2006, č. ES 165/2014 a súvisiacou vnútroštátnou legislatívou zákonov SR č. 461/2007 a 462/2007. Okrem vodičov je školenie vhodné aj pre vedúcich dopravy a dispečerov, ktorí túto činnosť pre vodičov plánujú a pripravujú.

OBSAH A KÓD ŠKOLENIA: ESL

FORMY A CENY ŠKOLENIA:

SÚHRNNÝ PREHĽAD ODBORNÝCH ŠKOLENÍ A LICENČNÝCH PRÍSTUPOV DO ONLINE UČEBNE – eVODIČ.sk

PRE VIAC INFO NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:
Jaroslav Verlík, lektor a produktový manažér
tel. 0948 203 003
email: info@dopravca.sk

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*