KÓD ŠKOLENIA

NÁZOV VZDELÁVACEJ AKTIVITY,
INFORMÁCIE
A POPIS

ŠTUDIJNÉ TÉMY,  PRIHLÁŠKA, OBJEDNÁVKA

FORMY ŠKOLENÍ A CENY
>> podrobné info o formách

klasické prezenčné
školenia v učebni / u kienta

online školenia naživo s lektorom (cez internet)

dištančné školenia v online učebni (licenčné prístupy)

PCD

ŠKOLENIE: Príprava na skúšky –  Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave – osobná / nákladná,

ŠKOLENIA zamestnancov v podnikoch cestnej dopravy – z jednotlivých tém:

 1. Okruh tém: Občianske právo, Obchodné právo, Daňové právo, Sociálne právo
 2. Okruh tém: Obchodné a finančné riadenie podniku, Prístup na trh
 3. Okruh tém: Technické normy a technické aspekty prevádzky, Bezpečnosť na cestách

Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave – vedúcich dopravy a prevádzkovateľov v cestnej doprave – u ktorých sa vyžaduje udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

>> Prehľad tém PCD (1. okruh)

>> Prehľad tém PCD (2. okruh)

>> Prehľad tém PCD (3. okruh)

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
198 €/ osoba

Online stretnutia
98 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
36 € 

KKV

KURZY KKV: Základný a pravidelný výcvik vodičov – osobná / nákladná doprava, Školenia vodičov z povolania

 •  CIELE č.1: Zlepšenie racionáleho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov
 • CIELE č. 2: Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
 • CIELE č. 3: Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika

Podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a vyhlášky 44/2016 , sú vodiči povinní podrobiť sa základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku – na takzvanom kurze KKV. Povinnosť sa vzťahuje na: vodičov nákladnej dopravy, s vodičským oprávnením skupín C, C1, C+E, C1+E a vodičov vozidiel osobnej dopravy, s vodičským oprávnením sk. D, D1, D+E, D1+E.

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 1)

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 2)

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 3)

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov:

192 €/ pravidelný výcvik 35 hod.,

900 € základný výcvik 140 hod.

––-

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
36 € 

ESL

ŠKOLENIE: Sociálna legislatíva vodičov v cestnej doprave (odborné školenie pre vodičov v cestnej doprave nad 3,5t) podľa Nariadenia ES č. 561/2006 a súvisiacej legislatívy

Odborné školenie k problematike organizácie pracovného času a dodržiavania tzv. sociálnej legislatívy vodičov v cestnej doprave podľa nariadení ES č. 561/2006 a č. 165/2014 a súvisiacou vnútroštátnou legislatívou zákonov SR č. 461/2007, 462/2007. Určené pre vodičov v cestnej doprave, vedúcich dopravy a ostatných zamestnancov v cestnej doprave, na ktorých sa vzťahuje príslušná legislatíva a povinnosti dodržiavať sociálnu legislatívu a správne používanie a ovládanie tachografov, alebo túto činnosť pre vodičov plánujú a pripravujú.

>> Prehľad tém ESL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
78 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
36 € 

TACH

ŠKOLENIE: Obsluha a praktická práca s tachografmi priamo vo vozidle + inteligentné tachografy

Špecializačný praktický seminár pre vodičov v nákladnej a osobnej cestnej doprave k obsluhe tachografov podľa platnej legislatívy. Školenie prebieha priamo vo vozidle a na praktických ukážkach. Súčasťou školenia je aj prezentácia novej generácie tzv. inteligentných tachografov.

>> Prehľad tém ESL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Sabinov
68 €/ osoba

–—

––-

CMR

ŠKOLENIE: Prepravné zmluvy vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave a v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podľa Dohovoru CMR

Školenie vodičov a pracovníkov v cestnej doprave k problematike prepravnej zmluvy vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka SR) aj medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (Dohovor CMR).

>> Prehľad tém CMR

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
78 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
24 € 

NAKL

ŠKOLENIE: Upínanie a zabezpečovanie nákladov v cestnej nákladnej doprave

Odborné školenie pre vodičov a ostatných zamestnancov k problematike správneho upínania a zabezpečovania nákladov v cestnej doprave, v súlade s platnou európskou legislatívou.

>> Prehľad tém NAKL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
24 € 

REF

ŠKOLENIE zamestnancov -vodičov služobných tzv. referentských vozidiel (do 3,5t)

Povinné školenie zo zákona č. 124/2006 o BOZP. Každý zamestnávateľ na Slovensku je povinný zabezpečiť každému svojmu zamestnancovi, ktorý vedie firemné vozidlo (alebo súkromné vozidlo na pracovnej ceste) s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, povinné školenie (alebo následné preškoľovanie vždy po 2 rokoch) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – teda v tomto prípade z technických a dopravných predpisov v rámci obsluhy, údržby a vedenia referentského vozidla.

>> Prehľad tém REF

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov 28 €/ osoba

Online stretnutia
18
€/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
12 € 

GEO

ŠKOLENIE: Dopravná geografia a praktické plánovanie trás

Seminár pre vodičov v cestnej doprave a ostatných zamestnancov k problematike poznania a plánovania trás, cestnej siete, s ohľadom na geografické podmienky a kalkuláciu ekonomickej výhodnosti prepravy.

>> Prehľad tém KKV

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
24 € 

COL

ŠKOLENIE: Colná problematika v cestnej doprave, Tranzitný režim TIR

Školenie pre vodičov v cestnej doprave a ostatných zamestnancov k problematike colnej legislatívy a podmienok tranzitných režimov a režimu TIR pri medzinárodnej preprave tovarov do nečlenských krjín EÚ. Povinné školenie raz za 2 roky pre vodičov MKD.

>> Prehľad tém COL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
78 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
24 € 

TAX

CERTIFIKAČNÉ ŠKOLENIE vodičov a prevádzkovateľov taxislužieb, dispečingov a digitálnych zdieľaných platforiem

Odborné školenie je možné realizovať napríklad ako vstupné či priebežné školenie vodičov, ktoré by mala dobrovoľne zabezpečiť každá zodpovedná taxislužba pre svojich vodičov, aby mala určité vstupné podklady a vedela, koho posiela za svojimi zákazníkmi. Vodiči získajú dôležité vedomosti z legislatívy, bezpečnosti a zásad prepravy cestujúcich, povinností pri výkone svojej práce, plánovania trás, získavania dopravných informácií, poradenstva a pomoci cestujúcim, profiremného správania a obsluhy taxametra. V závere školenia vodiči absolvujú online test a v prípade získania dostatočného počtu bodov obdržia certifikát o úspešnom absolvovaní školenia.

>> Prehľad témm TAXI

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
24 € 

CEST

ŠKOLENIE vodičov k cestným kontrolám – práva, povinnosti, postupy, modelové situácie

Prakticky zamerané školenie pre všetkých vodičov, ktorí sa chcú naučiť, ako sa účinne a efektívne brániť počas cestných kontrol. Spoznajte správne zásady a postupy pri priestupkových konaniach v cestnej doprave. Spoznajte svoje práva ale aj povinnosti a naučte sa efektívne brániť – plaťte nižšie a zároveň zákonné sankcie za svoje priestupky (samozrejme, ideálne je nepáchať priestupky vôbec, ale občas sa ,,zadarí”).

>> Prehľad tém CEST

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
24 € 

TVV

ŠKOLENIE: Teórie vedenia vozidiel, Defenzívna a úsporná jazda, Ekošoférovanie

Tématické odborné školenia vodičov, zamerané na školenia, doškolenia a opakovacie školenia v oblasti správnych vodičských zručností a jazdných techník, s ohľadom na bezpečnú, ekologickú a úspornú jazdu, okolité podmienky, terén, technické špecifiká vozidiel a vodičské možnosti.

>> Prehľad tém TVV

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
12 € 

BOZP

ŠKOLENIE: BOZP a PO

Vstupné a opakované zákonne povinné školenia zamestnancov v cestnej doprave k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany

>> Prehľad tém DALS

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
28 €/ osoba

Online stretnutia
16
€/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
12 € 

GDPR

ŠKOLENIE: GDPR

Školenie zamestnancov v cestnej doprave, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi na základe nariadenia GDPR

>> Prehľad tém DALS

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
28 €/ osoba

Online stretnutia
16
€/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
12 € 

OSO

ŠKOLENIE: Osobný rozvoj zamestnancov v cestnej doprave

Školenia osobného rozvoja, motivácie, komunikačných a sociálnych zručností, Certifikované testovanie zamestnancov a manažérov v cestnej doprave diagnostickou metodikou Hogan assessments – www.hoganassessments.com

>> Prehľad tém OSO

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice
ceny dohodou

Online stretnutia
ceny dohodou

Doplnkové štúdium v online učebni (v cene)

DIGI

ŠKOLENIE: Digitálne zručnosti zamestnancov v cestnej doprave

Školenia zručností práce s PC a internetom, práca s Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),

>> Prehľad tém DIGI

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice
ceny dohodou

Online stretnutia
ceny dohodou

Doplnkové štúdium v online učebni (v cene)

ROČNÝ BALÍK SLUŽIEB „EDOPRAVCA.SK“

Pre trvalo učiace sa organizácie v cestnej doprave.

 • CELOROČNÝ PRÍSTUP DO ONLINE UČEBNE bez obmedzenia – pre odborné a tématické školenia, zaškoľovacie, preškoľkovacie a doškoľovacie aktivity na ľubovoľné témy v cestnej doprave, s našim lektorom alebo vo vašej réžii,
 • LEGISLATÍVNY A INFORMAČNÝ SPRAVODAJ – priebežný sumár aktualít v doprave, legislatívne novinky a ďalšie dôležité informácie, ktoré súvisia s podnikaním v cestnej doprave, na váš email,
 • KURZY KKV – pravidelný výcvik, alebo predĺženie či rozšírenie kvalifikačnej karty vodiča, v zmluvných školiacich strediskách po celom Slovensku (zľavy z ceny podľa počtu osôb), moderné vzdelávanie a realizácia s ohľadom na vaše individuálne organizačné možnosti,
 • ONLINE PORADŃA EDOPRAVCA.SK NA FACEBOOKU – uzavretá online skupina, v ktorej formou poradenstva poskytujeme informácie pre zamestnancov vašej firmy, podľa potreby

>> Prehľad všetkých školení a tém v online učebni
>> Legislatívny spravodaj – v cene, bezplatný celoročný odber
>> Ročný balík služieb “EDOPRAVCA.SK”

Ceny ročných prístupov do online učebne – KOMPLET:

 • Mikropodnik (1-9 zamestancov): 288 € / rok
 • Malý podnik (10-24 zamestnancov): 398 € / rok
 • Stredný podnik (25-50 zamestnancov): 548 € / rok
 • Veľký podnik (nad 50 zamestnancov):  dohodou

>> Online prihláška / Objednávka

eAutoškola.sk – Prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV – licenčné prístupy do online učebne – firemné, individuálne:

Typ Licenčného prístupu Obsahy pre výuku
alebo prípravu na skúšky:
Typ / Ceny
Licencia / Prístup

M

kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé skupiny: A, A1, AM, B, B1, BE
>> Pravidlá cest. premávky
>> Dopravné značky
>> Križovatky
>> Zásady bezp. jazdy A,B
>> Náuka o vozidle – A,B
>> Záverečné testy 1-35
>> Online učebnice
>> Zdravotnícka príprava
>> Legislatívna knižnica
>> Online objednávka
Online licenčný prístup pre autoškoly:
12 € / mesačne
t.j. 144 € / ročne
pre neobmedzený počet žiakov a inštruktorov počas celého roka


Online prístup pre súkromnú osobu:
16 € / 2 mesiace

Spojená
Licencia / Prístup

M + V + KKV

kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé + veľké skupiny + kvalifikačná karta vodiča KKV: A, A1, AM, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, E, T, KKV:
>> Pravidlá cest. premávky
>> Dopravné značky
>> Križovatky
>> Zásady bezp. jazdy A,B,C,D,E,T
>> Náuka o vozidle – A,B,C,D,E,T
>> Záverečné testy 1-60
>> Online učebnice
>> Zdravotnícka príprava
>> Legislatívna knižnica
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 1): Zlepšenie racionáneho jazdného správania na základe bezp. predpisov
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 2): Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 3): Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika
>> Online objednávka
Online licenčný prístup pre autoškoly a školiace strediská:
20 € / mesačne
t.j. 144 € / ročne
pre neobmedzený počet žiakov a inštruktorov počas celého roka


Online prístup pre súkromnú osobu:
28 € / 2 mesiace

Licencia / Prístup

KKV

kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky k získaniu / predĺženiu kvalifikačnej karty vodiča KKV:

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 1): Zlepšenie racionáneho jazdného správania na základe bezp. predpisov
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 2): Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 3): Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika
>> Online objednávka

Online licenčný prístup pre školiace strediská:
12 € / mesačne
t.j. 144 € / ročne
pre neobmedzený počet účastníkov a lektorov počas celého roka


Online prístup pre súkromnú osobu:
24 € / 2 mesiace

Autoškolák.sk – Lektorské kurzy a školenia pre inštruktorov autoškôl v digitálnom veku – licenčné prístupy do online učebne – firemné, individuálne:

ONLINE
Licencia / Prístup

INST

cvičné testy k príprave inštruktorov AŠ na inštruktorské skúšky – pre základné aj
doškoľovacie kurzy inštruktorov – IK a DKI
>> Prehľad tém
>> Online objednávka
Online prístup pre súkromnú osobu:

24 € / 3 mesiace

INST LEK

lektorské kurzy a školenia pre inštruktorov autoškôl v digitálnom veku
>> Prehľad tém
>> Online prihláška
Prezenčné školenie –  školiace stredisko:
78 €

CUSTOM

školenia a online prístupy na mieru – pre autoškoly, školiace strediská, jednotlivcov…
INFO: 0948 203 003, info@jvscd.sk
dohodou

Potrebujete poradiť?
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@evodic.sk