eVODIČ.sk – Odborné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania

Objednávky školení, licencií, produktové informácie,
Technická podpora, zaškoľovanie – online učebňa:

VÝCHODNÉ  A STREDNÉ SLOVENSKO:
Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, info@jvscd.sk

ZÁPADNÉ A STREDNÉ SLOVENSKO:
Tomáš Rypák, tel. 908 65 65 67, tomas.rypak@jvscd.sk

Správa sociálnych sietí a technická prevádzka:
Marek Sivák, tel. 0911 110 137, marek.sivak@jvscd.sk

PREVÁDZKOVATEĽ:
Jaroslav VERLÍK – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave

IČO: 37 341 553
DIČ: 1045 684 739
info@jvscd.sk
www.jvscd.sk

LEKTORI A SPOLUPRACOVNÍCI:
Ing. Ján Valenčin, majiteľ spol. TLM Trans s.r.o.
Ing. Jaroslav Dubas, vedúci dopravy, Slovnaft
Ing. Tomáš Rypák, odborný lektor v cestnej doprave, produktový manažér
Jaroslav Verlík, odborný lektor v cestnej doprave, učiteľ autoškoly

Naše vzdelávacie produkty a služby v cestnej doprave
JVSCD.sk – JEDNOTNÝ VZDELÁVACÍ SYSTÉM V CESTNEJ DOPRAVE:

ONLINE UČEBŃA JVCSD.sk:
www.jvscd.sk
info@jvscd.sk

ODBORNÉ PORTÁLY

eDOPRAVCA.sk
Odborná spôsobilosť prevádzkovateľov v cestnej doprave
info@edopravca.sk
www.edopravca.sk

eVODIČ.sk
Odborné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania
info@evodic.sk
www.evodic.sk

eAUTOŠKOLA.SK
Prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV
info@eautoskola.sk
www.eautoskola.sk

ŠPEDÍCIA, DOPRAVNÉ SLUŽBY

eDISPEČING.sk
databanka prepráv a príležitostí v cestnej doprave
info@edispecing.sk
www.edispecing.sk

ONLINE MAGAZÍNY Z DOPRAVY:

AUTOŠKOLÁK.sk
odborný online magazín
pre učiteľov autoškôl  a školiacich stredísk KKV
info@autoskolak.sk
www.autoskolak.sk

Veterány.EU
najčítanejší spravodajský portál
o veteránoch a historickej technike v SR a ČR
info@veterany.eu
www.veterany.eu