eVODIČ.sk je na Slovensku prvé odborné a vzdelávacie centrum, ktoré poskytuje na jednom mieste komplexné vzdelávanie pre súčasných aj budúcich vodičov z povolania kombinovaným spôsobom výučby – okrem klasických prezenčných stretiek v učebni a praktických stretnutí s vozidlom, používame k výučbe a príprave na skúšky aj online systém Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave – pre absolvovanie výučby teórií online formou.

Portál eVODIČ.sk stojí na dvoch základných pilieroch:

 1. ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA  PRE VODIČOV Z POVOLANIA – na jednom mieste u nás získate všetky zákonne povinné školenia (kurzy KKV) a vodičské kurzy k tomu, aby ste mohli vykonávať profesiu vodiča z povolania vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej nákladnej / autobusovej doprave. Ide najmä o vodičské kurzy skupín C,D,E,T, ďalej povinné kurzy KKV – základný a pravidelný výcvik vodičov z povolania (získanie / predlženie platnosti karty vodiča KKV), ďalej povinné pravidelné školenia vodičov v medzinárodnej cestnej doprave, ako aj odborné kurzy a školenia k sociálnej legislatíve, tachografom, upínaniu a zabezpečovaniu nákladov, dohodám a prepravným zmluvám vo vnútroštátnej aj medzinárodnej cestnej doprave, bezpečnej a hospodárnej jazde atď. 
 2. NÁBOROVÉ A PERSONÁLNE CENTRUM  – spájame vodičov s vhodnými firmami a zamestnávateľmi. Okrem zabezpečenia všetkých potrebných kurzov a školení (vyššie) u nás automaticky získate bezplatnú registráciu v našej databáze vodičov a cestných dopravcov. Na základe kvalifikácií a osobných predpokladov vás spojíme s vhodnými zamestnávateľmi – cestnými dopravcami.

Výhody systému:

 • VŠETKO NA JEDNOM MIESTE A BEZ POPLATKOV! – od chvíle než sa prihlásite k nám, preberáme kompletnú agendu a starostlivosť o nás. To všetko bez akýchkoľvek poplatkov, či navýšených cien. 
 • ŽIJEME V DIGITÁLNEJ DOBE – Všetko čo je legislatívne možné, sa snažíme realizovať online alebo digitálne, aby sme vás maximálne odľahčili. Preto kombinujeme klasické prezenčné stretnutia na kurzoch a školeniach s online štúdiom – budete tak omnoho menej chýbať v zamestnaní či v rodine, ušetrite prostriedky na mzdách, ubytovaní, cestovaní na školenia atď.
 • KONCEPT tzv. TRVALO UČIACICH SA OSOB A ORGANIZÁCIÍ – Cestných dopravcov aj vodičov z povolania čakajú obrovské zmeny a výzvy. Naše kombinované vzdelávacie a personálne programy umožňujú okrem jednorázových aktivít nastaviť v dopravných spoločnostiach aj tzv. trvalo udržateľné a systematické vzdelávanie a celoročný prístup k nemu – kedykoľvek, kdekoľvek, pre kohokoľvek. Ide teda nielen o jednorázové odborné školenia, ale aj priebežné či dokonca celoročné vzdelávacie aktivity, školenia, testovania, personálnu prácu a pod.

Našimi klientmi sú najmä:

 • vodiči z povolania – súčasní aj budúci záujemci o túto prácu u nás získajú všetko na jednom mieste – od získania vodičského preukazu, cez zákonne povinné kurzy a školenia KKV, až po vyhľadávanie a spájanie a vodičov s vhodnými zamestnávateľmi v oblastiach cestnej dopravy,
 • dopravné spoločnosti – prevádzkovatelia v osobnej aj nákladnej cestnej doprave – k jednorázovým, priebežným, alebo celoročným odborným školeniam /preškoleniam/ testovaniam vodičov, získavaniu vhodných nových zamestnancov a podobne,

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@evodic.sk
www.evodic.sk

Štruktúra nášho systému pre cestnú dopravu:

Portál eVODIČ.sk je členom komplexnej projektovej skupiny portálov tzv. Jednotného vzdelávacieho systému v cestnej doprave (JVSCD.sk), ktorý zastrešuje špecializované portály:

 • eDOPRAVCA.sk (odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave),
 • eVODIČ.sk (kurzy KKV a odborné školenia pre vodičov z povolania),
 • eAUTOŠKOLA.sk (prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV), 
 • eAKADÉMIA.sk (kvalifikačné štúdium v cestnej doprave, online učebňa pre dopravné školy)
 • eDISPEČING.sk (digitálne dispečingové pracovisko v cestnej doprave)

Zároveň vydávame online magazín:

 • VETERÁNY.EU (najčítanejší spravodajský portál o veteránoch a histórii dopravy v SR a ČR).