Po dlhoročných skúsenostiach so stovkami zrealizovaných školení sme sa rozhodli od 02.09.2020 pravidelne otvárať semestrálne kvalifikačné a certifikačné štúdium  pre budúcich vodičov v cestnej nákladnej a autobusovej doprave. Štúdium je určené pre všetkých záujemcov o získanie odborných spôsobilostí v celej rozsiahlej škále, od získania vodičských oprávnení, cez získanie kvalifikačných kariet vodiča (kurzy KKV) až po praktické zručnosti s vozidlom a jeho digitálnymi zariadeniami. Absolvent študijného programu tak získa komplexný a ucelený odborný rozhľad vo všetkom čo súvisí s cestnou dopravou a štátne osvedčenia o zvolených odborných spôsobilostiach.

Štúdium prebehne obdobnou formou ako bežné semestrálne nadstavbové štúdium. Teoretické prednášky budú  prebiehať v školiacom stredisku v Košiciach (teda prezenčne v učebni), ale súbežne zároveň aj online prenosom naživo – čiže v prípade ak budete študovať z väčšej diaľky alebo sa z rôznych dôvodov nemôžete dostaviť do učebne, pokojne sa jednoducho pripojíte online kdekoľvek a učíte sa rovnako, akoby ste boli práve v učebni.

Podrobné informácie o štúdiu:

Začiatok štúdia: 15.03.2021
Ukončenie štúdia: 31.1.2021,
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 10
Vstupné podmienky a požiadavky: nie sú stanovené špeciálne požiadavky, prijímame podľa poradia doručených prihlášok

Štruktúra štúdia: študijný nadstavbový semester,
Rozvrhy: zasielame prihláseným účastníkom – predmety KKV, NAKL, ESL, COL, GEO, CMR, CEST
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčne + dištančne)
Vyučovací jazyk: slovenský
Vyučovacie dni prezenčne:  áno, raz týždenne stretká PREZENČNE / alebo PREZENČNE LIVE – konkrétne výučbové dni na každý nadchádzajúci mesiac vždy podľa dohody s účastníkmi,
Vyučovacie dni dištančne: áno, samostatné, priebežné aktivity v online učebni, podľa zadaní, v online učebni JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave www.jvscd.sk
Prístup do vzdelávacieho systému v cestnej doprave: áno, multimediálne prednášky a teoretické predmety,  výukové filmy a videoseriály, praktické cvičenia, testy a zadania,

Okruh tém štúdia: Rozsiahla sústava zákonov a legislatív v nákladnej a autobusovej cestnej doprave – pre vnútroštátnu aj medzinárodnú oblasť, Zmluvy o preprave vecí, Dohody a dohovory v cestnej doprave SR a EÚ, Sociálna legislatíva  a práca osádok vozidiel vo vnútroštátnej aj medzinárodnej doprave, Funkcie a obsluha tachografov a mýtnych jednotiek vozidiel nad 3,5 tony, Ekologické a defenzívne spôsoby jazdy, Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave, Cestné kontroly – povinnosti, práva a modelové situácie a ďalšie témy. >>PREHĽAD  ODBORNÝCH PREDMETOV A TÉM

Forma záverečnej skúšky: vedomostné certifikačné testy zo študovaných predmetov, príprava na štátne skúšky a získanie odborných spôsobilostí podľa  platnej legislatívy,
Výstupné doklady: osvedčenie o absolvovaní semestrálneho kvalifikačného a certifikačného štúdia v cestnej doprave, odborné certifikáty o nadobudnutých vedomostiach a zručnostiach, štátne osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Súhrnný počet hodín: 165
Cena vzdelávacieho programu:  výpočet na základe potrebných dokladov o odbornej spôsobilosti podľa platnej legislatívy, u každého individuálneho účastníka
Možnosť uhradiť študijné na splátky: áno
Prihláška na štúdium: >>Prihláška / Objednávka TU
Možnosť absolvovať ako rekvalifikáciu cez KOMPAS+ pre nezamestnaných: áno, >> Požiadavka KOMPAS+
Podmienky prijatia: Prijímame podľa poradia doručených prihlášok. Účasť je potvrdená predbežne. Vaše miesto je garantované úhradou študijného alebo jeho časti (dohoda o platbách).

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:
tel. 0948 203 003,
info@evodic.sk, www.evodic.sk
Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave